Zásady a podmínky práce s Vašimi osobními údaji

I. Kdo jsme, účel tohoto dokumentu

Společnost VitaQueen s.r.o., IČO 14306948, se sídlem Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363697 (dále jen „Společnost“),

je provozovatelem e-shopu na webových stránkách www.vitaqueen.cz

Při poskytování našich služeb a prodeji zboží a pro provoz našich webových stránek zpracovává Společnost některé osobní údaje. Tento dokument slouží k předání potřebných informací o nakládání s osobními údaji srozumitelnou formou.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

II. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše zboží, bude Společnost pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které Společnosti sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, datum narození.

Z jakého důvodu?
Společnost Vás bude kontaktovat pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci (objednávka), Vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu 72 hodin od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě uzavření smlouvy

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, datum narození.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění smlouvy a poté 10 let počínaje koncem zdaňovacího období, v němž došlo k dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali, a zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Nejdéle 5 let let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@vitaqueen.cz

III. Příjemci osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Společnost. Zpracovatelem Vašich osobních údajů je: VitaQueen s.r.o., IČO 14306948, se sídlem Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje:
VitaQueen s.r.o.,se sídlem Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10
l.kralova@vitaqueen.cz
+420 723 552 794

Dále v souvislosti s provozem e-shopu Společnosti se mohou za podmínek stanovených zákonem seznámit tito naši subdodavatelé:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha;
 • společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha;PPL CZ s.r.o., IČ : 25194798, K Borovému 99, 251 01 Říčany - Jažlovice;Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266,Modletice 135, 251 01 Říčany)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (GoPay sídlo společnosti: Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768)
 • poskytovatel e-mailingové služby (The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA;Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5)
 • Meta Platforms Inc 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. II. bod C těchto zásad.

Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů</a >, případně se se svými nároky obrátit na soud.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím poptávkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 17.6.2022

Zpět do obchodu